Gastroskopické vyšetření

Podstata vyšetření

V místním znecitlivění hltanu nebo často bez něj je konec ohebného přístroj zaveden za kořen jazyka a pacient je vyzván k polknutí, čím se otevře horní jícnový svěrač a přístroj je zaveden volně do jícnu, následně pod optickou kontrolou do žaludku a dále do dvanáctníku. Vyšetření vyžaduje, aby byl pacient lačný (od půlnoci před vyšetřením nejíst, nepít, nekouřit a neužívat ranní léky), čímž se zabezpečí, aby vyšetřované části zažívacího traktu byly prázdné, resp. obsahovaly jen menší množství tekutiny (trávící šťávy), které lze při vyšetření odsát. Je to důležité pro přehlednost a také pro minimalizaci rizika vdechnutí obsahu.

Podrobněji jsou jednotlivé části prohlíženy během vytahování, kdy je také možno odebírat drobnými klíšťkami, zavedenými pracovním kanálem, vzorky k vyšetření histologickému či mikrobiologickému.

Pokud bylo nemocnému před vyšetřením podáno místní znecitlivění, nesmí přibližně dvě hodiny po něm jíst ani pít. Omezení příjmu jídla je také vhodné po odběru vzorků a je nutné po léčebných zákrocích. Jinak samotné vyšetření bez podání znecitlivující látky pacienta v příjmu jídla a tekutin neomezuje. Vyšetření je samozřejmě možno podle potřeby opakovat

https://cs.wikipedia.org/wiki/Gastroskopie – 12.2.2017

Spolupracujeme s Lekárnou Hvězda, kde je možné zakoupit potřebné prostředky pro vyšetření.

Objednání vyšetření

Objednání je možné i  bez doporučení praktického lékaře. Kontaktujte nás